عصبانیت مجید 😡

به حرف آوردینش 😐

بفرستید واسه رفیقاتون که پیگیر مجید هستن 😜😂😂

#ویس_کده👇🏿
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAD5uyXbO16fSYNNxvQ
@VoicKade 🎙
وقتی مُحرم صَفر تموم میشه و مداح ها بیکار میشن 😐😜🔞

ممه 😍😋🙈😅😂😂

#ویس_کده👇🏿
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAD5uyXbO16fSYNNxvQ
@VoicKade 🎙
[ ☎️ مزاحمی ایسگا 📞 خارج از کشور]

انتقام همه ی ایسگاهای بچه های افغانستان رو گرفت 😩😂😂🔞

#ویس_کده👇🏿
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAD5uyXbO16fSYNNxvQ
@VoicKade 🎙
[ ☎️ مزاحمی 118 📞 ]

شاخِ اینستاس 😐😂😂

#ویس_کده👇🏿
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAD5uyXbO16fSYNNxvQ
@VoicKade 🎙
🗣 شعری بسیار زیبا 😜

وصف حال بی مکانی 😂😂🔞

#ویس_کده👇🏿
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAD5uyXbO16fSYNNxvQ
@VoicKade 🎙
#چالش پسر آوردن به خونه با اهداف الهی 😐

فقط میخوان قرآن بخونن 😜🤣🤣

#ویس_کده👇🏿
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAD5uyXbO16fSYNNxvQ
@VoicKade 🎙
مصاحبه با شهروند کرمانی 😐🙈😜

رئیس جمهور کو ...😂😂😂🔞

#ویس_کده👇🏿
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAD5uyXbO16fSYNNxvQ
@VoicKade 🎙
🗣"عادت کردم"😄ای جان پژمان😂😂

شـاد بـاشـیـن 😍👏🏿🕺🏻💃

#ویس_کده👇🏿
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAD5uyXbO16fSYNNxvQ
@VoicKade 🎙
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🗣 آه و واویلا، یارانه قطع شد... ممد❗️

پول آب 💦 و برق ↯ ، صد برابر شد...😂😂😂👍

#ویس_کده👇🏿
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAD5uyXbO16fSYNNxvQ
@VoicKade 🎙
ایشالاه که دست پدراتون سر شونه هاتون باشه
#دانشمند

#ویس_کده👇🏿
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAD5uyXbO16fSYNNxvQ
@VoicKade 🎙
☝️ خــدا ڪــه فــقــط مــتــعــلــق بــه آدمــاے خــوب نــیــســت •••
🎥 #مــارمــولــڪ

#ویس_کده👇🏿
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAD5uyXbO16fSYNNxvQ
@VoicKade 🎙
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
☎️ #مزاحم_تلفنی

از فردا نَیا سر کار 😂😂😂
#Arian
#ویس_کده👇🏿
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAD5uyXbO16fSYNNxvQ
@VoicKade 🎙
🇮🇷 اولین اهنگ منتشر شده در وصف قرعه کشی #جام_جهانی و گروه ایران 😭😂

#ویس_کده👇🏿
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAD5uyXbO16fSYNNxvQ
@VoicKade 🎙
🇮🇷 دومین اهنگ منتشر شده در وصف قرعه کشی #جام_جهانی و گروه ایران 😭😂

#ویس_کده👇🏿
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAD5uyXbO16fSYNNxvQ
@VoicKade 🎙
🗣 تریاک فروش 😕😤

خععلی کله ی اینو داغ کردی 🤤😂😂

#ویس_کده👇🏿
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAD5uyXbO16fSYNNxvQ
@VoicKade 🎙
اقلام ضروری که بعد از زلزله دیروز گیلان اعلام شد 🙁🙈😅😂

#ویس_کده👇🏿
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAD5uyXbO16fSYNNxvQ
@VoicKade 🎙
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 11 months. If it remains inactive in the next 9 days, that account will self-destruct and this channel may no longer have an owner.
2024/07/22 09:56:53
Back to Top
HTML Embed Code: